echtscheiding en pensioenrechte


Mijn relatie of huwelijk is beëindigd

De helft van de scheidende koppels is niet op de hoogte van het bestaan van de Wet VPS en past in totaal 80% de regeling niet toe. Dat is bijzonder, nu ongeveer 90% van werkend Nederland onder een pensioenregeling valt, en het pensioen vaak meer waard is dan de overwaarde van een eigen woning. Voor een 45-jarige man is een opgebouwd pensioen van € 20.000 per jaar (vanaf 65) al snel € 100.000 waard. Die waarde groeit trouwens nog door tot 65 jaar naar € 250.000.


Door niets te doen loopt de ex te zijner tijd een jaarlijkse uitkering mis van € 10.000. Daarnaast, bij het overlijden van haar ex voor zijn pensioendatum, € 14.000 per jaar aan nabestaandenpensioen. De waarde van die rechten, is via een formule berekend, bijna € 90.000. Zonde om dus te laten zitten! (Bron: AD)

U heeft wettelijk recht op de helft van het pensioen van uw ex opgebouwd tijdens het huwelijk (en voor het huwelijk a.g.v. het arrest Boon van Loon) Regel het nu, u hebt geen medewerking van uw ex nodig bij de standaardverdeling volgens de Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiding.

Recht op pensioen van ex-partner bij scheiding met behulp van arrest Boon van Loon Hoge Raad uit 1981.


Gunt u uzelf dit appeltje voor de dorst? dan moet u dat nu door ons laten regelen. Is de echtscheiding nog geen twee jaar geleden uitgesproken dan is het voordeel dat het pensioenfonds rechtstreeks aan u uitkeert.


Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiding (VPS):


Het ministerie van Justitie heeft in 2007 de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) een onderzoek laten verrichten naar de ervaringen met de Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiding (VPS). Dat onderzoek toont aan dat ruim 44% van het totaal aantal

 • gescheiden echtparen
 • personen die gescheiden zijn van tafel en bed
 • en zij die het geregistreerd partnerschap hebben beëindigd


over de tijdens het samenleven opgebouwde pensioenenrechten geen afspraken hebben gemaakt.

Volgens het onderzoek is het aannemelijk dat het aan de juiste pensioenkennis of voorlichting heeft ontbroken. Echtscheidingsadvocaten hebben niet altijd de kennis in huis of de moeite genomen u te informeren over de mogelijkheden. De Wet VPS is juist bedoeld om een standaardverdeling van pensioenrechten te bewerkstelligen. Maar dat is niet altijd de beste manier. Er is onvoldoende besef van de waarde van het pensioen. De ene partner kan over een hogere grondslag of over meer jaren hebben opgebouwd dan de ander. Ook de ingangsdatum is van belang het maakt nogal wat uit of een pensioen ingaat bij 60 jaar of 65 jaar. Laat ons u daarover adviseren. Het kan u u echt aanzienlijke bedragen opleveren.


Ook kunt u met succes een beroep doen op artikel 1: 53 en 1:180 van het Burgerlijk Wetboek. Dit zogenaamde pensioenverweer speelt omdat u na uw scheiding hoogstwaarschijnlijk een veel slechter nabestaandenpensioen hebt. Dit komt omdat veel pensioenregelingen het partnerpensioen op risicobasis verzekeren. Uw ex zal daarvoor een billijke regeling met u moeten treffen.


Bent u niet bekend met de volgende begrippen?

 

 • verevening
 • het arrest Rensing/Polak: zaak over een pensioen BV
 • verrekening
 • conversie
 • arrest Boon van Loon
 • Wet (VPS)
 • bijzonder partnerpensioen
 • bijzonder nabestaandenpensioen


neem dan altijd contact met ons op via het contactformulier Wij kunnen voor u regelen dat u mogelijk nu, of in de toekomst levenslange uitkeringen ouderdomspensioen op uw rekening worden bijgeschreven. Dit kan ook gelden voor nabestaandenpensioen.